Mezinárodní laserové centrum ELI Beamlines

Společnost Výšky.Morava s.r.o., divize NEPADEJ se podílela na největším vědecko-výzkumném projektu v historii České Republiky.  Před samotnou realizací jsme s projektanty doladili výsledné kompletní zajištění víceúrovňových střech. Specifické na těchto střechách byla kombinace různých způsobů použití kotvícího zařízení, kde se jednalo o zajištění při obsluze objektu tak i pro práci v závěsu na laně.

Význam této stavby podtrhuje číslo časopisu „Konstrukce 1/2016“ věnované z větší části právě Této stavbě.

Pro níže uvedené společnosti a jejich závody jako hlavní dodavatel nebo subdodavatel byly realizovány různé stupně ochrany proti pádu ze střech, technologických zařízení, výstupových a sestupových cest, stísněných prostor, jeřábových drah atd…

Čez a.s,
Veolia Energie ČR, a.s. ,
BOSCH DIESEL s.r.o. – Jihlava,
České Dráhy, a.s. ,
ArcelorMittal Ostrava a.s.,
Vítkovice a.s ,
Lovochemie a.s,
MAEYR CIE CZ s.r.o,
Škoda vagonka a.s ,
Třinecké železárny a.s ,
Paramo Kolín a.s,
Yanfeng Žatec I-IV. Fáze ,
Faurecie Interiors s.r.o,
Simoldes plastic division ČR,
Cromodora wheels s.r.o,
Eaton Industries s.r.o
CTP parky,
Vojenské opravny a strojírny,
Slovácké strojírny a.s
Bochemie a.s ,
Městský fotbalový stadion Vítkovice a.s,
IT4Innovations – Národní superpočítačové centrum (ANSELM),
CERIT Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT Brno,
Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) Brno,
IQ Tower Ostrava,
Wiegel Graben – DE,
Bad Sageberg – DE,
OC Kaufland Martin – SK,
OC Kaufland Dolný Kubín – SK ,
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava,
Fakuta bezpečnostního inženýrství  VŠB,
Shopping Park Praha, Brno, Ostrava a Bratislava,
Ostrava Airport Muldimodal Park,

A mnoho dalších……. ..pro jejich četnost zde neuvádíme