Speciální konstrukce, které chrání proti pádu z výšky buďto pomocí kotevního bodu, nebo kolektivní ochrany.