Kotvicí zařízení je způsob osobního zajištění proti pádu z výšky nebo do volné hloubky. Osoba provádějící práce v místě 1,5 metru od hrany pádu, kde pád je větší než 1,5 metru musí být vhodným způsobem zajištěn. Kotvicí zařízení je způsob osobního zajištění proti pádu z výšky nebo do volné hloubky. Dané zařízení musí splňovat certifikaci dle ČSN EN 795 příslušného typu, pokud je určeno pro použití více uživatelů tak musí splňovat i CEN TS 16 415. Kotvicí zařízení se dá sestavit několika způsoby.

-Jako systém zamezení pádu, kdy je zařízení sestaveno tak, aby uživatel nemohl ani spadnout. Sestaven znamená správně rozmístit sloupky, poddajné či pevné vedení. Dále pak zvolit správný druh spojovacího prostředku.

-Systém zachycení pádu je varianta zajištění, kde uživateli dovolíme pád ale bude bezpečně zachycen s minimální bezpečnostní rezervou 1 metr nad zemí popřípadě překážkou pod místem pádu. Volný nezajištěný pád v tomto případě nikdy nesmí překročit 1,5 metrů. Výše uvedené dva způsoby zajištění neumožňují zdvihání břemen a práce v závěsu na laně. Toto sestavení obsahuje prvky tlumící energii působící na uživatele při zachycení pádu na max. 6 kN. Po aktivaci těchto prvků je bezpodmínečně nutné ukončit práce na tomto zařízení a kotvicí zařízení zkontrolovat osobou pověřenou výrobcem.

-Systém lanového přístupu je nejčastěji použit ve formě samostatných kotevních bodů popř. prvků s pevným vedením (kolejnicové systémy).
Dané systémy zaručují uživateli maximální podporu pro dané činnosti.
Je nutné počítat s dvojím jištěním lezce, kde primární lano slouží jako pracovní a sekundární jako jistící. Pro dvojí jištění je nutné použít kotevní body, které nejsou na sebe závislé.