Revizi kotvícího zařízení smí provádět pouze výrobce nebo osoba jím pověřená. Revizi námi dodávaných systémů a zařízení Vám rádi poskytneme. Dodáme Vám k tomu veškerou potřebnou dokumentaci.