Revizi kotvícího zařízení smí provádět pouze výrobce nebo osoba jím pověřená. Revizi námi dodávaných systémů a zařízení Vám rádi poskytneme. Stačí kontaktovat našeho revizního technika Adama Židka, ten Vám danou revizi nacení a nabídne nejbližší možné termíny.

zidek@nepadej.cz
774 745 296